W trwającym sezonie zimowym lodołamacze po raz pierwszy wypłynęły do akcji 27 stycznia, tworząc rynnę spływową, która pozwoliła na spławianie nagromadzonego materiału lodowego z wyżej położonych rejonów Zbiornika Włocławek i jego cofki. Akcja prowadzona była do 31 stycznia. Kolejna akcja lodołamania miała miejsce 2 lutego. Wówczas cztery lodołamacze kruszyły lód w rejonie Dobrzynia, 2 lodołamacze pracowały przy jazie i usprawniały spławianie kry. Lodołamacze ponownie wyruszyły na Wisłę 13 lutego i od tego dnia z jednodniową przerwą (15 lutego) pracują.

Obecnie przygotowują rynnę spływową w rejonie Nowej Wsi, pracują nad jej poszerzeniem i przygotowywaniem miejsca na płynącą od strony Płocka krę. Cały czas kruszona jest pokrywa lodowa. Ostatnie dni to  intensywna praca przy spławianiu lodu przez SW Włocławek. Akcja przebiegała bardzo sprawnie dzięki sprzyjającym wiatrom z kierunku wschodniego. Dzisiaj lodołamacze pracowały na Zbiorniku Włocławek od godziny 07:00 do 19:00 na odcinku Dobrzyń - Nowa Wieś. Zakładamy, że akcja będzie prowadzona w następnych dniach. Lodołamacze będą nadal wydłużać i poszerzać rynnę spływową w kierunku Płocka, gdzie planują dotrzeć w połowie przyszłego tygodnia.

W dniu 19.02 lodołamacze doszły do zatoru w km 645 ok. godz. 11:00 w okolicy Woli Brwileńskiej. Jednostki będą teraz poszerzać rynnę i spławiać wielkie ilości lodu i śryżu z rynny na odcinku od Dobrzynia km 660 od km 645. Praca przy przebijaniu się przez zator będzie możliwa po oczyszczeniu i udrożnieniu odpływu wody z wykonanej dzisiaj rynny. Prace prowadzone są w tym rejonie przez 6 lodołamaczy. 2 jednostki operują przy stopniu we Włocławku. 

20 lutego lodołamacze kontynuują pracę na Zbiorniku Włocławek. Dzisiaj 8 lodołamaczy będzie kontynuować udrażniania dotychczasowej rynny, a po jej udrożnieniu – dalsza praca na zabitce lodowej w rejonie Woli Brwileńskiej. 

21 lutego lodołamacze kontynuują pracę na Zbiorniku Włocławek, dodatkowo trwa przepuszczanie lodu przez Stopień. Dzisiaj pracuje 8 lodołamaczy: dwa pracują przy jazie w celu usprawnienia przepuszczania kry przez Stopień, pozostałe 6 udrażnia rynnę spływową i zabitkę lodową w rejonie Woli Brwileńskiej. 

22 lutego lodołamacze kontynuują pracę na Zbiorniku Włocławek, dodatkowo trwa przepuszczanie lodu przez Stopień. Dzisiaj pracuje 9 lodołamaczy: dwa pracują przy jazie w celu usprawnienia przepuszczania kry przez Stopień, 3 udrażniają rynnę spływową, 4 pracują w czole rozbijając zabitkę lodową w rejonie Woli Brwileńskiej. 

23 lutego lodołamacze kontynuują pracę na Zbiorniku Włocławek, dodatkowo trwa przepuszczanie lodu przez Stopień. Dzisiaj pracuje 10 lodołamaczy: dwa pracują przy jazie w celu usprawnienia przepuszczania kry przez Stopień, 4 udrażniają rynnę spływową, 4 pracują w czole. 

24 lutego lodołamacze kontynuują pracę na Zbiorniku Włocławek, dodatkowo trwa przepuszczanie lodu przez Stopień. Dzisiaj pracuje 10 lodołamaczy: dwa pracują przy jazie w celu usprawnienia przepuszczania kry przez Stopień, 4 udrażniają rynnę spływową, 4 pracują w czole. W dniu dzisiejszym planowane jest dojście lodołamaczy do Płocka.

25 lutego 9 lodołamaczy pracuje na odcinku od SW Włocławek do Płocka. Udrażniana jest rynna spływowa, kolejno będzie wydłużana w kierunku Płocka. Lodołamacze usprawniają spływ kry w kierunku stopnia. 2 pracują przy jazie, 4 w rynnie i 3 w czole. Akcja przebiega zgodnie z planem, w kolejnych dniach będzie kontynuowana.

26 lutego 9 lodołamaczy nadal prowadzi akcję lodołamania. Dwie jednostki pracują przy jazie, trzy w rynnie spływowej w rejonie miejscowości Karolewo, Skoki i Nowy Duninów. Cztery lodołamacze w czole podejmą pracę między mostami w Płocku. Następnie będą się kierować w stronę Dobrzykowa, żeby podjąć działania na lewej odnodze Wisły przy Kępie Ośnickiej. Wydrążona przez lodołamacze rynna spływowa ma 42 km długości.

27 lutego akcja lodołamania jest kontynuowana. 3 lodołamacze pracują w rynnie między Dobrzyniem a Nowym Duninowem, 4 będę pracowały w okolicach Płocka i Dobrzykowa udrażniając rynnę. Dwa lodołamacze pozostają w pogotowiu w porcie we Włocławku. Akcja cały czas przebiega dobrze. 

28 lutego pięć lodołamaczy pracuje w rynnie między Włocławkiem a Popłacinem patrolując i udrażniając rynnę. Dwa lodołamacze pracują przy jazie spławiając napływającą krę, wszystkich 10 zasuw jest otwartych. Lodołamacze Rekin i Foka, które w ostatnim czasie pracowały z włocławskimi jednostkami są już w drodze powrotnej do Gdańska, dzisiaj rano prześluzowano je na SW Włocławek. 

1 marca do 13:00 cztery lodołamacze patrolowały i udrażniały rynnę między Włocławkiem a Płockiem. Dwa lodołamacze pracowały przy jazie. 

Od 2 marca lodołamacze stacjonują w porcie we Włocławku, pozostając w pogotowiu. 

PHOTO 2021 02 18 10 37 45

Na jednostkach pracuje grupa bardzo doświadczonych specjalistów, kapitanów i obsługi, którzy z pełnym zaangażowaniem realizują swoje zadania. Dzięki fachowości obsługi lodołamaczy akcja lodołamania cały czas przebiega bardzo dobrze i zgodnie z planem.

Przynajmniej dwa razy dziennie odbywają się odprawy, podczas których szczegółowo analizowana jest sytuacja na Wiśle, stan zjawisk lodowych, warunki hydrologiczno-meteorologiczne. Te czynniki warunkują możliwość podjęcia decyzji o kontynuowaniu akcji lodołamania. W naradach biorą udział specjaliści wszystkich szczebli – dyrekcja, kierownicy, pracownicy Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej, także zarząd Wód Polskich.