Wody Polskie na bieżąco monitorują sytuację meteorologiczną i hydrologiczną. W ramach ochrony przeciwpowodziowej prowadzą działania w rejonie Środkowej Wisły i na Zachodniej Odrze. Na obszarze administrowanym przez Wody Polskie RZGW w Szczecinie oraz RZGW w Warszawie, trwa akcja lodołamania. Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej pełnią dyżury.

W związku z prognozowanym przez IMGW ociepleniem (odwilż), 16 lutego br. w godzinach popołudniowych odbył się sztab kryzysowy  z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego, Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy, Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą Krzysztofa Wosia oraz dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, a także przedstawicieli służb. Narada poświęcona była sytuacji powodziowej w Polsce.

17 lutego br. Prezes Wód Polskich zwołał kolejną naradę z dyrektorami wszystkich RZGW oraz pionu ochrony przez powodzią i suszą. Temat - aktualna sytuacja powodziowa na rzekach w kraju w związku niesprzyjającymi prognozami IMGW zwiastującymi  odwilż.  Omawiana była sytuacja w poszczególnych regionach, współpracę z wojewodami, samorządami, służbami i zespołami zarządzania kryzysowego.

Od 11 stycznia Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej pełni całodobowe dyżury. Więcej aktualnych informacji: 

https://wody.gov.pl/aktualnosci/1660-zimowe-pogotowie-przeciwpowodziowe-aktualne-informacje

18 lutego Dyrektor RZGW w Warszawie poprowadziła wewnętrzny sztab na temat aktualnej sytuacji na rzekach (na terenie RZGW w Warszawie) i akcja lodołamania na Wiśle i Zbiorniku Wodnym Włocławek. Takie narady odbywają się każdego dnia. 

Po więcej informacji zapraszamy również na wody.gov.pl

Aktualizacje:

Informacja z 2 marca - Na Wiśle w rejonie Płocka sytuacja ustabilizowała się. W Płocku utrzymuje się stan wody poniżej stanu ostrzegawczego. W Kępie Polskiej i Wyszogrodzie rozpoczęły się wzrosty sanu wody związane z przechodzącym przez Wisłę wezbranie roztopowym, jednak zgodnie z prognozami przejdzie ono poniżej progów alarmowych i nie stworzy dalszego zagrożenia. Sytuacja lodowa bezpieczna – brak pełnej pokrywy lodowej i zabitek ograniczających swobodny przepływ wody. W związku z tym lodołamacze nie pracują, pozostają jednak na wszelki wypadek w stanie pogotowia.

Aktualnie wezbranie roztopowe na Wiśle przechodzi przez Dęblin, ok 10 cm poniżej progu ostrzegawczego. Na odcinku poniżej, aż do Wyszogrodu również nie przewidywane są przekroczenia stanów ostrzegawczych, niemniej sytuacja jest na bieżąco monitorowana.

Na Pilicy sytuacja bezpieczna: w Sulejowie utrzymuje się stan wody na granicy ostrzegawczego, w Białobrzegach stan ostrzegawczy przekroczony o ok. 15 cm, co nie stwarza zagrożenia.

Na Jeziorze Zegrzyńskim obserwujemy dalszy rozpad pokrywy lodowej. Na Narwi niewielkie wzrosty stanu wody w strefie stanów wysokich, natomiast na Bugu wahania przy przekroczonym stanie ostrzegawczym. Na chwilę obecną sytuacja jest bezpieczna, pracownicy terenowi Wód Polskich pozostają w bieżącym kontakcie z miejscowymi służbami zarządzania kryzysowego i monitorują sytuację lodową i hydrologiczną.

Informacja z 1 marca - Na Wiśle w rejonie Płocka obserwuje się spadki stanu wody. W Płocku obecnie stan wody opadł poniżej stanu ostrzegawczego. W Kępie Polskiej i Wyszogrodzie stabilizacja w strefie stanów wysokich bez przekroczeń stanów ostrzegawczych. 

Wezbranie roztopowe na Wiśle przechodzi przez Annopol, 30 cm poniżej progu ostrzegawczego. W nocy przejdzie przez Puławy, możliwe niewielkie przekroczenie stanu ostrzegawczego, nie stwarzające zagrożenia.

Na Pilicy stabilizacja przy niewielkim przekroczeniu stanów ostrzegawczych w Sulejowie i Białobrzegach – brak zagrożenia.

Na Jeziorze Zegrzyńskim zasięg pokrywy lodowej zmniejsza się, ze względu na warunki meteorologiczne na lodzie występuje woda oraz lokalne przerwy w pokrywie. Na Narwi niewielkie wzrosty stanu wody w strefie stanów wysokich, natomiast na Bugu stan ostrzegawczy przekroczony o kilkanaście cm. Obecnie sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez pracowników Wód Polskich i nie stanowi zagrożenia.

Informacja z 28 lutego - Na Wiśle w rejonie Płocka obserwuje się spadki stanu wody. W Płocku obecnie stan wody opadł poniżej stanu alarmowego. W Kępie Polskiej spadek stanu wody obserwuje się od dwóch dni, obecnie stan wody układa się w strefie wody wysokiej poniżej stanu ostrzegawczego, natomiast w Wyszogrodzie spadek notowany jest od trzech dni i tu stan wody układa się w strefie stanów wysokich poniżej stanu ostrzegawczego. Na Wiśle od Zawichostu do Wyszogrodu prognozowane są wzrosty stanu wody związane ze spływem wód roztopowych.

Na Pilicy stabilizacja przy niewielkim przekroczeniu stanów ostrzegawczych w Sulejowie i Białobrzegach. Taki stan nie stwarza zagrożenia podtopieniami.

Na Jeziorze Zegrzyńskim zasięg pokrywy lodowej zmniejsza się, ze względu na warunki meteorologiczne na lodzie występuje woda oraz lokalne przerwy w pokrywie. Sytuacja jest stabilna: na Narwi niewielkie wzrosty stanu wody na granicy strefy stanów średnich i wysokich, natomiast na Bugu notujemy wzrosty w strefie stanów wysokich, niewykluczone przekroczenie stanu ostrzegawczego. Obecnie sytuacja nie stanowi zagrożenia.

Informacja z 27 lutego - Na Wiśle w rejonie Płocka sytuacja polepsza się z minuty na minutę. Woda, podpiętrzona do tej pory nagromadzonym materiałem lodowym, dzięki pracy lodołamaczy opada. W Płocku notowane są wahania stanu wody związane z uwolnieniem wody i kry spiętrzonej powyżej, w Kępie Polskiej obserwujemy od wczoraj spadek stanu wody w tempie kilku centymetrów na godzinę, w Wyszogrodzie woda opadła już do granicy stanu ostrzegawczego.

Lodołamacze kontynuują pracę na Zbiorniku Włocławek. Dzisiaj pracuje siedem lodołamaczy, z których trzy udrażniają rynnę spływową, natomiast cztery czołowe udrażniają odcinek powyżej Płocka.

Na Pilicy stabilizacja przy niewielkim przekroczeniu stanów ostrzegawczych w Sulejowie i Białobrzegach. Taki stan nie stwarza zagrożenia podtopieniami.

Na Jeziorze Zegrzyńskim zasięg pokrywy lodowej zmniejsza się, ze względu na warunki meteorologiczne na lodzie występuje woda oraz lokalne przerwy w pokrywie. Sytuacja jest stabilna. Na Narwi stan wody układa się w strefie stanów średnich, natomiast na Bugu notujemy wzrosty w strefie stanów wysokich, ale nie stwarzające zagrożenia.

Informacja z 26 lutego - Na Wiśle aktualnie sytuacja chwilowo się ustabilizowała. W Płocku, po wczorajszych spadkach stanu wody, obserwujemy nieznaczne, centymetrowe wahania. Podobnie w Kępie Polskiej, gdzie podwyższony stan wody utrzymuje się ze względu na ograniczenie przepływu zabitką lodową. Natomiast powyżej, w rejonie Wyszogrodu stan wody spada w tempie kilku centymetrów na godzinę.

Lodołamacze kontynuują pracę na Zbiorniku Włocławek, dodatkowo trwa przepuszczanie lodu przez Stopień. Dzisiaj pracuje 9 lodołamaczy: dwa pracują przy jazie w celu usprawnienia przepuszczania kry przez Stopień, 3 udrażniają rynnę spływową, 4 pracują w czole.

Na Pilicy notowane są wzrosty stanów wody związane ze spływem wód roztopowych. W miejscowości Sulejów wzrosty w strefie stanów wysokich z możliwością niewielkiego przekroczenia stanu ostrzegawczego, a w rejonie m. Białobrzegi niewielkie wahania w strefie stanów ostrzegawczych. Na chwilę obecną zagrożenie podtopieniami nie wstępuje.

Na Jeziorze Zegrzyńskim zasięg pokrywy lodowej zmniejsza się, ze względu na warunki meteorologiczne na lodzie występuje woda oraz lokalne przerwy w pokrywie. Sytuacja jest stabilna: na Narwi stan wody układa się w strefie stanów średnich, natomiast na Bugu w strefie stanów wysokich.

Informacja z 25 lutego - Na Wiśle aktualnie sytuacja jest dynamiczna. W Płocku, dzięki pracy lodołamaczy stan wody spadł od wczoraj o ok. 30 cm. Spada również stan wody w Wyszogrodzie, natomiast w Kępie Polskiej, ze względu na dynamikę ruchów zabitki lodowej na odcinku Płock – Kępa Polska, obserwujemy wahania stanu wody powyżej stanu alarmowego.

Lodołamacze kontynuują pracę na Zbiorniku Włocławek, dodatkowo trwa przepuszczanie lodu przez Stopień. Dzisiaj pracuje 9 lodołamaczy: dwa pracują przy jazie w celu usprawnienia przepuszczania kry przez Stopień, 4 udrażniają rynnę spływową, 3 pracują w czole.

Na Pilicy notowane są wzrosty stanów wody, związane ze spływem wód roztopowych. W miejscowości Sulejów wzrosty w strefie stanów wysokich, a w rejonie m. Białobrzegi wzrost do stanu alarmowego, jednak zgodnie z przeprowadzoną dzisiaj wizją terenową na chwilę obecną zagrożenie podtopieniami nie wstępuje.

Na Jeziorze Zegrzyńskim utrzymuje się pokrywa lodowa, ze względu na warunki meteorologiczne na lodzie pojawiła się woda, przerwy w pokrywie oraz rynny. Sytuacja jest stabilna: na Narwi stan wody układa się w strefie stanów średnich, natomiast na Bugu w strefie stanów wysokich.

Informacja z 24 lutego - Na Wiśle aktualnie sytuacja jest stabilna. W Płocku aktualnie notowane są wahania stanu wody rzędu kilku centymetrów. W Kępie Polskiej oraz Wyszogrodzie stan wody utrzymuje się powyżej stanu alarmowego, obserwujemy niewielkie wzrosty rzędu kilku cm.

Lodołamacze kontynuują pracę na Zbiorniku Włocławek, dodatkowo trwa przepuszczanie lodu przez Stopień. Dzisiaj pracuje 10 lodołamaczy: dwa pracują przy jazie w celu usprawnienia przepuszczania kry przez Stopień, 4 udrażniają rynnę spływową, 4 pracują w czole. W dniu dzisiejszym planowane jest dojście lodołamaczy do Płocka.

Na Pilicy sytuacja ustabilizowała się. W miejscowości Sulejów obserwuje się stabilizację stanu wody w strefie stanów wysokich, a w rejonie m. Białobrzegi niewielkie wzrosty rzędu kilku centymetrów w strefie stanów wysokich. Na chwilę obecną zagrożenie podtopieniami nie wstępuje.

Na Jeziorze Zegrzyńskim utrzymuje się pokrywa lodowa, ze względu na warunki meteorologiczne pojawiają się w niej przerwy oraz rynny. Sytuacja jest stabilna: na Narwi stan wody układa się w strefie stanów średnich, natomiast na Bugu w strefie stanów wysokich.

Informacja z 23 lutego - Na Wiśle aktualnie sytuacja jest stabilna. W Płocku, dzięki wczorajszemu lodołamaniu stan wody spadł o ok. 20 cm, ale wciąż utrzymuje się stan alarmowy, podobnie w Kępie Polskiej i Wyszogrodzie, gdzie obserwujemy niewielkie wzrosty rzędu kilku cm. Na chwilę obecną nie zagraża to bezpieczeństwu.

Lodołamacze kontynuują pracę na Zbiorniku Włocławek, dodatkowo trwa przepuszczanie lodu przez Stopień. Dzisiaj pracuje 10 lodołamaczy: dwa pracują przy jazie w celu usprawnienia przepuszczania kry przez Stopień, 4 udrażniają rynnę spływową, 4 pracują w czole. 

Na Pilicy sytuacja ustabilizowała się, w miejscowości Sulejów stan wody spada w strefie stanów wysokich, a w rejonie m. Białobrzegi ustabilizował się w strefie stanów średnich. Na chwilę obecną zagrożenie podtopieniami nie wstępuje.

Na Jeziorze Zegrzyńskim utrzymuje się pokrywa lodowa, ze względu na warunki meteorologiczne pojawiają się w niej przerwy oraz rynny. Sytuacja jest stabilna: na Narwi i Bugu stany wody układają się w strefie stanów wysokich, ale poniżej progów ostrzegawczych.

Informacja z 22 lutego - Na Wiśle aktualnie sytuacja jest stabilna. W Płocku, Kępie Polskiej i Wyszogrodzie utrzymuje się stan alarmowy. Na chwilę obecną nie zagraża to bezpieczeństwu, obserwujemy stabilizację.

Lodołamacze kontynuują pracę na Zbiorniku Włocławek, dodatkowo trwa przepuszczanie lodu przez Stopień. Dzisiaj pracuje 9 lodołamaczy: dwa pracują przy jazie w celu usprawnienia przepuszczania kry przez Stopień, 3 udrażniają rynnę spływową, 4 pracują w czole rozbijając zabitkę lodową w rejonie Woli Brwileńskiej. 

Na Pilicy sytuacja znacznie się polepszyła, w miejscowości Sulejów stan wody w strefie stanów wysokich poniżej stanu ostrzegawczego, a w rejonie m. Białobrzegi od wczoraj spadek o ok 60 cm i dalsze spadki w strefie stanów średnich. Nadal przeprowadzane są codzienne wizje terenowe, lecz na chwilę obecną zagrożenie podtopieniami nie wstępuje.

Na Jeziorze Zegrzyńskim utrzymuje się pokrywa lodowa, ze względu na warunki meteorologiczne pojawiły się w niej rynny. Sytuacja jest stabilna: na Narwi i Bugu stany wody układają się w strefie stanów wysokich, ale poniżej progów ostrzegawczych.

Jak powiedział na dzisiejszej konferencji prasowej w Woli Brwileńskiej Krzysztof Woś Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Powodzi i Suszy: 

Proszę Państwa sytuacja jest stabilna. Mamy również na względzie to, że to ocieplenie będzie postępować, dlatego staramy się żeby jak najszybciej się uporać z głównym zatorem i jak najszybciej pójść w górę rzeki, jeżeli chodzi o akcję lodołamania.

Dodał również:

Udało nam się już stworzyć rynnę w pokrywie lodowej na odcinku ponad 30 km. Ma ona szerokość od 500 m do 150 – 200 m w czole. Liczymy na to, że w przeciągu 2, 3 dni uda nam się dotrzeć do Płocka i wtedy sytuacja Płocka będzie wyglądała zupełnie inaczej. Dzisiaj jest stabilna, wiemy że od kilkunastu dni ten poziom wody jest stabilny.

Chciałbym Państwa poinformować, że dzisiaj już zbiorniki retencyjne pracują, czyli ten nadmiar wody zaczynają gromadzić. Mamy duże rezerwy powodziowe na tych zbiornikach. Jesteśmy gotowi przyjąć tę większą wodę wynikającą z dalszych roztopów, tutaj nie ma większych niebezpieczeństw związanych z powodziami wynikającymi z okresu topnienia śniegu czy też lodu. Nasze służby oczywiście są cały czas w terenie, monitorują urządzenia, wały przeciwpowodziowe, zbiorniki. Jesteśmy w stałym kontakcie z mieszkańcami.

Informacja z 21 lutego - Na Wiśle aktualnie sytuacja jest stabilna. W Płocku, Kępie Polskiej i Wyszogrodzie utrzymuje się stan alarmowy. Na chwilę obecną nie zagraża to bezpieczeństwu, obserwujemy stabilizację.

Lodołamacze kontynuują pracę na Zbiorniku Włocławek, dodatkowo trwa przepuszczanie lodu przez Stopień. Dzisiaj pracuje 8 lodołamaczy: dwa pracują przy jazie w celu usprawnienia przepuszczania kry przez Stopień, pozostałe 6 udrażnia rynnę spływową i zabitkę lodową w rejonie Woli Brwileńskiej. 

Na Pilicy sytuacja jest stabilna, w miejscowości Sulejów stan wody w strefie stanów wysokich poniżej stanu ostrzegawczego, w rejonie m. Białobrzegi wahania w okolicy stanu alarmowego. Przeprowadzane są codzienne wizje terenowe, na chwilę obecną zagrożenie podtopieniami nie wstępuje.

Na Jeziorze Zegrzyńskim utrzymuje się pokrywa lodowa, sytuacja jest stabilna. Na Narwi i Bugu stany wody układają się w strefie stanów wysokich, ale poniżej progów ostrzegawczych.

Informacja z 20 lutego - Na Wiśle aktualnie sytuacja jest stabilna. W Płocku, Kępie Polskiej i Wyszogrodzie utrzymuje się stan alarmowy. Na chwilę obecną nie zagraża to bezpieczeństwu, obserwujemy stabilizację.

Lodołamacze będą kontynuowały pracę na Zbiorniku Włocławek. Dzisiaj 8 lodołamaczy będzie kontynuować udrażniania dotychczasowej rynny, a po jej udrożnieniu – dalsza praca na zabitce lodowej w rejonie Woli Brwileńskiej. 

Na Pilicy sytuacja jest stabilna, w miejscowości Sulejów stan wody w strefie stanów wysokich poniżej stanu ostrzegawczego, w rejonie m. Białobrzegi wahania w okolicy stanu alarmowego. Przeprowadzane są codzienne wizje terenowe, na chwilę obecną zagrożenie podtopieniami nie wstępuje.

Na Jeziorze Zegrzyńskim utrzymuje się pokrywa lodowa, sytuacja jest stabilna. Na Narwi i Bugu stany wody układają się w strefie stanów wysokich, ale poniżej progów ostrzegawczych.

Informacja z 19 lutego - [aktualizacja godz. 15:00] Lodołamacze doszły do zatoru w km 645 ok. godz. 11:00 w okolicy Woli Brwileńskiej. Jednostki będą teraz poszerzać rynnę i spławiać wielkie ilości lodu i śryżu z rynny na odcinku od Dobrzynia km 660 od km 645. Praca przy przebijaniu się przez zator będzie możliwa po oczyszczeniu i udrożnieniu odpływu wody z wykonanej dzisiaj rynny. Prace prowadzone są w tym rejonie przez 6 lodołamaczy. 2 jednostki operują przy stopniu we Włocławku. 

Na Wiśle aktualnie sytuacja jest stabilna. W Płocku i Wyszogrodzie utrzymuje się stan alarmowy. Na chwilę obecną nie zagraża to bezpieczeństwu, obserwujemy stabilizację. W Kępie Polskiej wahania na granicy stanu alarmowego. Nasi pracownicy, przy współpracy z OSP i przedstawicieli Samorządów monitorują stan infrastruktury przeciwpowodziowej – na chwilę obecną brak zagrożenia stateczności wałów i zapór bocznych, miejsca działalności zwierząt ryjących zabezpieczane są na bieżąco, występujące lokalnie przesiąki, będące naturalną konsekwencją utrzymywania się wysokich stanów wód są całodobowo monitorowane i również nie stanowią zagrożenia.

Lodołamacze będą kontynuowały pracę na Zbiorniku Włocławek. Dzisiaj 8 lodołamaczy będzie pracowało na odcinku Dobrzyń nad Wisłą - Nowa Wieś poszerzając rynnę spływową i krusząc lód. Zostanie przygotowane miejsce na krę płynącą od strony Płocka. Dodatkowo, jeżeli uda się usprawnić spływ kry, będą posuwać się dalej w stronę zabitek lodowych w rejonie Woli Brwileńskiej.

Na Pilicy sytuacja jest stabilna, w miejscowości Sulejów stan wody opadł poniżej ostrzegawczego, w rejonie m. Białobrzegi wahania w okolicy stanu alarmowego. Przeprowadzane są codzienne wizje terenowe, na chwilę obecną zagrożenie podtopieniami nie wstępuje.

Na Jeziorze Zegrzyńskim utrzymuje się pokrywa lodowa, sytuacja jest stabilna. Na Narwi i Bugu stany wody układają się w strefie stanów wysokich, ale poniżej progów ostrzegawczych.

Informacja z 18 lutego - Na Wiśle aktualnie sytuacja jest stabilna. W Płocku i Wyszogrodzie utrzymuje się stan alarmowy. Na chwilę obecną nie zagraża to bezpieczeństwu, obserwujemy stabilizację. W Kępie Polskiej utrzymuje się stan ostrzegawczy.

Dzisiaj lodołamacze będą kontynuowały pracę na Zbiorniku Włocławek. Będą pracowały na odcinku Dobrzyń nad Wisłą - Nowa Wieś poszerzając rynnę spływową i krusząc lód. Zostanie przygotowane miejsce na krę płynącą od strony Płocka.

Na Pilicy sytuacja jest stabilna, obecnie obserwujemy niewielkie spadki poziomu wód, zwłaszcza w miejscowościach Sulejów i Białobrzegi.

Na Jeziorze Zegrzyńskim utrzymuje się pokrywa lodowa, sytuacja jest stabilna. Na Narwi i Bugu strefa stanów wysokich – brak zagrożenia.

Informacja z 17 lutego - Na Zbiorniku Wodnym Włocławek utrzymuje się pokrywa lodowa. Od godziny 7.00 na Zbiorniku pracuje 6 lodołamaczy. Dzięki korzystnym warunkom meteorologicznym, kruszenie lodu przez lodołamacze połączone jest z jego przepuszczaniem przez Stopień Wodny Włocławek.

W rejonie Płocka utrzymują się stany alarmowe, jednak aktualnie obserwujemy stabilizację sytuacji i spadki stanu wody (do 5 cm w ciągu ostatniej doby). Sytuacja hydrologiczna ustabilizowała się również w rejonie Kępy Polskiej, gdzie stan wody utrzymuje się w strefie stanów ostrzegawczych. W Wyszogrodzie także stabilizacja i na chwilę obecną brak zagrożenia. Pracownicy Wód Polskich na bieżąco monitorują sytuację.

Informacja z 16 lutego - Sytuacja na Wiśle na odcinku Kępa Polska – Włocławek ustabilizowała się. Na wodowskazie Kępa Polska jest stan ostrzegawczy (492 cm), w ciągu doby mamy około 5 cm spadki poziomu wody. W Płocku utrzymuje się stan alarmowy – 346 cm – ale mówimy o stabilizacji sytuacji na rzece. Na Zbiorniku Włocławek utrzymuje się zamarznięta kra, przepływy przez SW Włocławek mamy na poziomie 815 m3/s. Lodołamacze pozostają w pogotowiu.

Sytuacja na rzekach jest stale monitorowana przez naszych pracowników.

Informacja z 15 lutego - Na Zbiorniku Wodnym Włocławek utrzymuje się pokrywa lodowa, której zasięg sięga Wyszogrodu. Ze względu na niekorzystne warunki meteorologiczne i hydrologiczne lodołamacze nie pracują dzisiaj na Zbiorniku. Przy obecnej sytuacji lodowej i warunkach przepływu na cofkowym odcinku Wisły jest to rozwiązanie bezpieczne. Stany wód nie ulegają większym zmianom, obserwujemy stabilizację przepływu przez Stopień Wodny we Włocławku, co świadczy o tym, że woda utorowała sobie stabilny korytarz pod lodem, a przy nie wzrastających dopływach z górnej części zlewni taka sytuacja nie powinna spowodować dalszych wzrostów stanów wód.

W rejonie Płocka utrzymują się stany alarmowe, jednak aktualnie obserwujemy stabilizację sytuacji i spadki stanu wody (do 5 cm w ciągu ostatniej doby). Sytuacja hydrologiczna ustabilizowała się również w rejonie Kępy Polskiej, gdzie stan wody niezmiennie utrzymuje się na granicy stanów ostrzegawczych i alarmowych. W Wyszogrodzie również stabilizacja i na chwilę obecną brak zagrożenia. 

Informacja z 14 lutego - Na Zbiorniku Wodnym Włocławek utrzymuje się pokrywa lodowa. Aktualnie przepływy przez Stopień Wodny Włocławek kształtują się na poziomie około 850 m3/s. Akcja lodołamania jest kontynuowana. Pracuje 6 lodołamaczy, 4 kruszą lód na Zbiorniku, 2 pracują przy jazie, wspomagając przepuszczanie lodu przez Stopień. 

W rejonie Płocka utrzymują się stany alarmowe, jednak aktualnie obserwujemy stabilizację sytuacji i spadki stanu wody (ok. 10 cm w ciągu ostatniej doby). Sytuacja hydrologiczna ustabilizowała się również w rejonie Kępy Polskiej, gdzie stan wody zatrzymał się na granicy stanów ostrzegawczych i alarmowych. Ograniczenie przepustowości koryta rzeki przez zjawiska lodowe oddziałuje również na rejon Wyszogrodu, gdzie po wczorajszych wzrostach, stan wody ustabilizował się ok. 40 cm powyżej progu alarmowego. Nie oznacza to jednak znacznego niebezpieczeństwa podtopień. Pracownicy Wód Polskich na bieżąco monitorują sytuację w korycie, weryfikują stan urządzeń i budowli przeciwpowodziowych takich jak wały, zapory boczne i śluzy wałowe.

Informacja z 13 lutego - Na Zbiorniku Wodnym Włocławek utrzymuje się pokrywa lodowa. Aktualnie przepływy przez Stopień Wodny Włocławek kształtują się na poziomie około 850 m3/s. Ze względu na lepsze warunki meteorologiczne, przystąpiono do prowadzenia lodołamania na Zbiorniku, połączonego z przepuszczaniem lodu przez Stopień Wodny Włocławek. Pracuje 6 lodołamaczy - 4 kruszą lód na Zbiorniku; 2 pracują przy jazie, wspomagając przepuszczanie lodu przez Stopień.

W rejonie Płocka utrzymują się stany alarmowe, aktualnie jednak obserwujemy stabilizację sytuacji i spadki stanu wody (ok. 20 cm w ciągu ostatniej doby). W rejonie Kępy Polskiej utrzymuje się jedynie niewielkie przekroczenie stanu alarmowego, sytuacja hydrologiczna ustabilizowała się, stan wody spadł od wczoraj o 10 cm.

Wody Polskie całodobowo monitorują sytuację i pozostają w bieżącym kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego.

Informacja z 12 lutego - We Włocławku na Zbiorniku Wodnym Włocławek utrzymuje się pokrywa lodowa. Aktualnie przepływy przez Stopień Wodny Włocławek kształtują się na poziomie 900 m3/s. Sytuacja jest stabilna, obecnie nie ma zagrożenia, SW pracuje zgodnie z instrukcją.

W Płocku i w okolicach utrzymują się stany alarmowe. Jednak od wczoraj obserwujemy znaczne spadki (ok. 60 cm w ciągu doby). Wzrosły stany wód na wodowskazie Kępa Polska, aktualnie utrzymuje się kilkunastocentymetrowe przekroczenie stanu alarmowego spowodowane ograniczeniem przepustowości koryta rzeki przez zjawiska lodowe na odcinku Kępa Polska – Płock.

Wody Polskie we współpracy z miejskimi służbami zarządzania kryzysowego stale monitorują sytuację.

Informacja z 11 lutego - We Włocławku na Zbiorniku Wodnym Włocławek utworzyła się pokrywa lodowa. Aktualnie przepływy przez Stopień Wodny Włocławek kształtują się na poziomie 1200 m3/s. Sytuacja jest stabilna, obecnie nie ma zagrożenia, SW pracuje zgodnie z instrukcją.

Wczoraj masy lodu pod wpływem spiętrzonej wody bardzo dynamicznie przemieściły się w głąb Zbiornika Włocławek. Spowodowało to gwałtowny spadek stanu wód w Płocku. Przez noc stany wody wzrosły i ustabilizowały się (w Płocku). Aktualnie na wodowskazie w Płocku mamy 440 cm, obecnie są niewielkie spadki.

Dynamiczny ruch lodu spowodował znaczne zwiększenie dopływów do SW Włocławek. Konieczne było otworzenie 3 przęseł jazu (jest ich 10).

W okolicach Woli Brwileńskiej w wyniku pochodu lodu, kra częściowo zajęła drogę DK 62 Płock-Włocławek na lewym brzegu. Służby zajęły się udrożnieniem drogi.

Obecnie nie ma warunków do przeprowadzenia akcji lodołamania. Zgodnie z instrukcją akcja nie jest prowadzona czy też zostaje wstrzymana, gdy ze względu na niekorzystne warunki hydrologiczne lub meteorologiczne jej dalsze prowadzenie może być nieefektywne, kiedy może zagrażać bezpieczeństwu urządzeń Stopnia Wodnego, obsłudze lodołamaczy lub prowadzić do pogorszenia warunków odpływu kry ze zbiornika. Nie bez znaczenia są ujemnie temperatury, które powodują ponowne zamarzanie rynny spływowej, wiatr utrudniający spływ kry w kierunku zapory, stany wód, przepływy przez SW czy opady.

Informacja z 10 lutego - Na Wiśle w Płocku na wodowskazie Płock-Brama mamy dzisiaj 396 cm, także na wodowskazie Kępa Polska przekroczony jest stan alarmowy. Obserwujemy wzrosty stanów wód, są one już mniejsze niż w ostatnich dniach. Sytuacja jest dynamiczna i stale monitorowana.

Informacja z 9 lutego - Dzisiaj na wodowskazie Płock-Brama zanotowano 364 cm (przy stanie alarmowym 237 cm).

Aktualnie obserwujemy wzrost stanu wód. Zgodnie z prognozami i prowadzonym monitoringiem sytuacja powinna się stabilizować w przeciągu 48 godzin. Obecnie nie ma warunków do przeprowadzenia akcji lodołamania. Zgodnie z instrukcją akcja nie jest prowadzona czy też zostaje wstrzymana, gdy ze względu na niekorzystne warunki hydrologiczne lub meteorologiczne jej dalsze prowadzenie może być nieefektywne, kiedy może zagrażać bezpieczeństwu urządzeń Stopnia Wodnego, obsłudze lodołamaczy lub prowadzić do pogorszenia warunków odpływu kry ze zbiornika. Nie bez znaczenia są ujemnie temperatury, które powodują ponowne zamarzanie rynny spływowej, wiatr utrudniający spływ kry w kierunku zapory, stany wód, przepływy przez SW czy opady.

Informacja z 8 lutego - Informujemy, że na Wiśle w Płocku obserwujemy rozwój zjawisk lodowych. Obecnie na wodowskazie Płock-Brama jest 258 cm, stan alarmowy wynosi 237 cm. Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna jest bardzo dynamiczna.

Nasi pracownicy na bieżąco monitorują sytuację, obecnie pracując w trybie całodobowych dyżurów przeciwpowodziowych. Wody Polskie pozostają w stałym kontakcie z miejskimi służbami zarządzania kryzysowego i jednostkami samorządowymi.