Nawiązując do pojawiających się w przestrzeni publicznej informacji o rzekomych planach wysadzania pokrywy lodowej na Wiśle informujemy, że rozpoczęta dzisiaj praca lodołamaczy w rejonie cofki Zbiornika Wodnego Włocławek będzie kontynuowana w następnych dniach. Spławianie nagromadzonego materiału lodowego wymaga utworzenia wolnej od lodu rynny do samego Stopnia Wodnego Włocławek. W pierwszej kolejności należy zadbać o swobodny spływ pokruszonej przez lodołamacze kry na odcinku Płock-Włocławek. To właśnie utworzeniem tej rynny dzisiaj zajmowały się lodołamacze.

Jutro ponownie ruszą do akcji i mając już zabezpieczony odcinek poniżej – od Stopnia Wodnego Włocławek do Płocka – będą mogły w miarę możliwości przystąpić do pracy na wyżej położonym odcinku Wisły, a więc za mostem im. Solidarności w Płocku, w kierunku Kępy Ośnickiej.

Akcja lodołamania jest zadaniem skomplikowanym i wymagającym, warunki jej prowadzenia są codziennie analizowane, a podejmowane w ramach zimowej ochrony przeciwpowodziowej działania muszą być dostosowane do aktualnie panujących warunków hydrologicznych i meteorologicznych. Praca lodołamaczy jest zgodna z aktualizowaną na bieżąco Instrukcją lodołamania. Wszelkie działania podejmowane przez Wody Polskie mają na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego.

Prosimy o zachowanie spokoju i rozsądek. Sytuacja w rejonie istniejących zabitek śryżowo-lodowych jest na bieżąco monitorowana i w chwili obecnej zagrożenie powodziowe nie występuje. Akcja lodołamania będzie kontynuowana w kolejnych dniach, aż do momentu całkowitego udrożnienia koryta i poprawy warunków przepływu wód na całym cofkowym odcinku Wisły.