W czwartek 21 stycznia br. w porcie przy Stopniu Wodnym Włocławek miało miejsce spotkanie dotyczące prowadzenia osłony przeciwpowodziowej na Zbiorniku Wodnym Włocławek i unowocześnienia flotylli lodołamaczy RZGW w Warszawie o dwie nowoczesne jednostki – Orkana i Sokoła.

Spotkanie otworzył Zastępca Prezesa ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą Krzysztof Woś: Mamy dzisiaj ogromną przyjemność przedstawić Państwu dwa lodołamacze, które w 2020 roku dotarły do bazy. Dzisiaj po raz pierwszy uruchomimy lodołamacze i zobaczymy, jak zachowują się w lodzie, bo jeszcze nie miały okazji. Będziecie Państwo świadkami, kiedy po raz pierwszy lodołamacze będą wchodziły na lód.  Podkreślił także znaczenie lodołamaczy w prowadzeniu osłony przeciwpowodziowej, a także opowiedział o specyfice prowadzeniu akcji lodołamania.

Także Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka podkreślała, że nowe lodołamacze to dobra inwestycja, bo odpowiedni sprzęt jest potrzebny do zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom regionu.

Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau również zaznaczył, że cieszy się z uroczystości przekazania dwóch nowoczesnych jednostek, które wzbogacą ilościowo i jakościowo flotyllę lodołamaczy stacjonujących we Włocławku.

Lodołamacze to specjalistyczne jednostki pływające, które służą do walki z lodem na rzekach. Dwa nowoczesne lodołamacze: czołowy Orkan i liniowy Sokół, wybudowano w ramach projektu „Budowa 2 lodołamaczy dla potrzeb zimowej osłony przeciwpowodziowej na terenie działania RZGW w Warszawie”, który realizowany był od 2016 roku, koszt projektu: 37.087.394,23 PLN (dofinansowanie w ramach POIiŚ oś priorytetowa II, działania 2.1 ze środków UE wynosi 31.520.103,10 PLN) w 2020 roku. To nowoczesne jednostki, które służą do prowadzenia zimowej osłony przeciwpowodziowej na Zbiorniku Włocławek. Orkan - lodołamacz czołowy o mocy 1200 KM i Sokół - lodołamacz liniowy o mocy 800 KM wyposażone są w sondę wielowiązkową, która pozwala monitorować dno zbiornika. Ta precyzyjna ocena stanu zbiornika pozwoli na lepsze prowadzenie prac utrzymaniowych. Jednostki są wyposażone w panele fotoelektryczne, co wpłynie na zmniejszenie zużycia prądu głównie podczas postoju. Wyposażone są w oświetlenie ledowe i napędzane są silnikami spalinowymi, które spełniają obowiązujące normy środowiskowe. Lodołamacze mają funkcje holowników.

29 maja 2020 r. jednostki wyruszyły w długą drogę do swojego docelowego portu we Włocławku. Pokonały ponad 1.500 km drogą wodną: 756 km Odrą, 522 km Morzem Bałtyckim i 260 km Wisłą. Do Włocławka dotarły 18 lipca 2020 r.

Nazwy dla nowych lodołamaczy zostały wyłonione w konkursie „Kto przełamie lód?” zorganizowanym przez Wody Polskie RZGW w Warszawie. Konkurs polegał na wymyśleniu nazw i skierowany był do szkół z miasta i gminy Włocławek. Nazwa miała się składać z maksymalnie siedmiu liter, a inspiracją do jej stworzenia miały być przyroda i geografia. Ideą konkursu było, aby nazwy dla lodołamaczy były wymyślone w grupach, którymi przewodzili opiekunowie z grona nauczycieli szkoły. Każda grupa mogła zgłosić tylko jedną propozycję zawierającą dwie nazwy dla dwóch lodołamaczy. Z kolei każda szkoła mogła zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych. Nagrodami w konkursie były: zestaw multimedialny dla szkoły oraz walizki i worki dla każdego ucznia i opiekuna zwycięskiej grupy. Dodatkowo zwycięska grupa podczas uroczystości wręczenia nagród miała możliwość zwiedzenia lodołamaczy, które stacjonują w porcie we Włocławku. Zwycięzców i zwycięskie nazwy poznaliśmy 16 listopada 2018 roku: Beata Wojtasik i Filip Malinowski ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku, a opiekunem tej kreatywnej grupy była Pani Magdalena Rosol.

Od 1 grudnia 2020 roku w porcie przy Stopniu Wodnym we Włocławku stacjonują lodołamacze Orkan, Jaguar, Niedźwiedź, Lew, Sokół i Bawół. Sześć lodołamaczy „będących w rezerwie” jest gotowych do pracy po 24 godzinach od wezwania, od 1 grudnia 2020 roku do 15 marca 2021 roku. W razie konieczności do akcji mogą zostać włączone dwa dodatkowe lodołamacze Gepard i Mors.

Wody Polskie posiadają 24 lodołamacze, w tym 4 nowoczesne jednostki, które zasiliły flotyllę w 2020 roku (we Włocławku i w Gdańsku). Lodołamacze stacjonują w portach we Włocławku, Gdańsku, Szczecinie i Wrocławiu.