Wody Polskie zakończyły prace na trzech śluzach wałowych w Pułtusku. Urządzenia są sprawne i szczelne, co wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców Pułtuska.

22 grudnia br. odbyło się spotkanie z okazji zakończenia prac na śluzach. Obecni byli przedstawiciele Wód Polskich: Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Dyrektor RZGW w Warszawie oraz Longin Jankowski, Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem. W spotkaniu uczestniczyli także posłowie Henryk Kowalczyk i Daniel Milewski oraz Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Mateusz Miłoszewski. Wszyscy zebrani podkreślali istotność inwestycji dla bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców Pułtuska.

Poseł Henryk Kowalczyk: Dla mieszkańców Pułtuska te inwestycje, które spowodowały wyremontowanie śluz są niezwykle ważne. Pamiętają, ci starsi przynajmniej, wielką powódź w roku 1979. To właśnie w tych okolicach zostały przerwane wały Narwi, woda w Pułtusku sięgała ponad 2 metry. Myślę, że to co zostało wykonane przy remoncie tych śluz to jest takie poczucie bezpieczeństwa dla mieszkańców Pułtuska. Bardzo dziękuje Wodom Polskim za tę inwestycję, za przeprowadzenie modernizacji i usprawnienie śluz, które dają bezpieczeństwo mieszkańcom Pułtuska.

Prace przy zadaniu „Przebudowa wałowych Śluz przeciwpowodziowych nr 1 i 3 na Kanale A w Pułtusku” rozpoczęły się w październiku br., a ich odbiór miał miejsce 11 grudnia br. Celem zadania była przebudowa i remont śluz wałowych nr 1 i nr 3 (śluza nr 2 została wyremontowana w 2019 r.) znajdujących się na Kanale A w Pułtusku. Śluzy zostały wybudowane w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Klapy, mechanizmy wyciągowe i łańcuchy były wyeksploatowane, i wymagały pilnej regeneracji bądź wymiany.

Urządzeniom została przywrócona pełna sprawność. Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo powodziowe Pułtuska, a zagrożenia pojawiające się z wezbraniami będą znacznie zminimalizowane. Zakres prac obejmował między innymi przebudowę dna śluz wałowych, remont elementów stalowych, mechanizmów napędowych i uszczelnień klap oraz remont powierzchni betonowych. Wypełniono pustki i uszczelniono wycieki dna konstrukcji śluz. Koszt zadania: 3.442.057,83 PLN.