Informujemy, że w związku z pojawiającymi się doniesieniami o martwych rybach w Bzurze w Łowiczu, prowadzone na zlecenie Wód Polskich prace na rzece zostały wstrzymane i powołały został zespół ekspertów, którzy zbadają, czy prace przebiegały zgodnie z zapisami umowy i przepisami prawa.

Prace prowadzone były na wysokości Łowicza na 4,2 km długości rzeki. To prace utrzymaniowe, które polegają na ręcznym ścinaniu odrostów krzaków ze skarp i dna rzeki, ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp rowów, koron i skarp nasypów, mechanicznym wykoszeniu porostów ze skarp, hakowaniu z roślin porastających dno i lustro wody bez usuwania namułu z dna, mechanicznym oczyszczeniu umocnień betonowych przy mostach.

Bzura na terenie Łowicza konserwowana była ostatnio w 2016 r. Przez ostatnie lata skarpy rzeki bardzo zarosły krzakami, a dno rzeki porosło roślinnością denną zawężając lustro wody miejscami do 8-10 m. O przeprowadzenie prac zabiegał również Urząd Miejski w Łowiczu. Przeprowadzone prace zapewnią swobodny przepływ wód z terenów zlokalizowanych powyżej Łowicza, a przyległe do Bzury tereny rolnicze (intensywnie użytkowane) nie będą zalewane, co miało miejsce w czasie obfitych opadów atmosferycznych w tym roku i w latach poprzednich.