Informujemy, że doszło do zanieczyszczenia rzeki Kamionki w Suchedniowie (pow. skarżyski, woj. świętokrzyskie).

Nasi pracownicy niezwłocznie poinformowali WIOŚ w Kielcach, który wyśle na miejsce swoich pracowników i zgodnie ze swoimi kompetencjami podejmie działania.

Pracownicy Wód Polskich sprawdzą okoliczny teren, firmy, które mogą być potencjalnie odpowiedzialne za zanieczyszczenie rzeki.

Należy zaczekać na wyniki badań i ustalenia WIOŚ, które ustalą przyczynę tego zjawiska i potencjalne niekorzystne skutki dla życia biologicznego w rzece.

 

***

Zlewnia Kamionki usytuowana w woj. świętokrzyskim ma powierzchnię około 107 km2, natomiast długość samej rzeki to 17 km. Klasyfikowana jest jako rzeka wyżynna. Jest dopływem Kamiennej. Przepływa przez teren centralnej części Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Od średniowiecza do końca XIX wieku funkcjonowały w tej okolicy kuźnie i młyny wodne. Do dzisiaj zachowały się pozostałości po działalności przemysłowej w tym zakładów hutniczych i młynów. Górnictwo i hutnictwo funkcjonowało na tym terenie dzięki rudom darniowym (skała osadowa), a to sprzyjało rozwojowi produkcji żelaza. Zlewnia Kamionki znajduje się na gruntach bogatych w czerwone piaskowce czy gliny.