Zaproszenie do określenia wartości zamówienia dla zadania „Prowadzenie monitoringu przedrealizacyjnego w zakresie występujących siedlisk przyrodniczych i ornitofauny oraz analizy fito- i zooplanktonu, pozostających w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia pn. „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka w lokalizacji Siarzewo”

Zamawiający zaprasza zainteresowanych Wykonawców, do ustalenia, na podstawie art. 28 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605) wartości zamówienia na usługę polegającą na prowadzeniu monitoringu przedrealizacyjnego (badania terenowe) w zakresie występujących siedlisk przyrodniczych i ornitofauny oraz analizy fitoplanktonu i zooplanktonu, pozostających w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia pn. „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka w lokalizacji Siarzewo”, dalej zwaną Usługą.

Opis przedmiotu zamówienia na zadanie „Prowadzenie monitoringu przedrealizacyjnego w zakresie występujących siedlisk przyrodniczych i ornitofauny oraz analizy fito- i zooplanktonu, pozostających w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia pn. „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka w lokalizacji Siarzewo” oraz Wymogi dla zespołu Wykonawcy, stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zaproszenia.

Więcej szczegółowych informacji związanych z Zadaniem znajdą Państwo w załącznikach zamieszczonych poniżej.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA FORMULARZY WYCENY NA POTRZEBY USTALENIA WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZADANIA. PONADTO ZMIANIE ULEGŁ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPROSZENIA ORAZ ZAMIESZCZONO OPINIĘ Z RDOŚ W BYDGOSZCZY KTORA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO AKTOALNEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.!!!!

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Zaproszenie do szacowania monitoring środowiskowy zmiana daty.pdf)Zaproszenie do szacowania monitoring środowiskowy Zaproszenie do szacowania monitoring środowiskowy 142 kB2023-11-02 12:282023-11-02 12:28
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do Zaproszenia - OPZ Monitoring przedrealizacyjny uzupełniony.pdf)Załącznik nr 1 do Zaproszenia - OPZ Monitoring przedrealizacyjny uzupełnionyZałącznik nr 1 do Zaproszenia - OPZ Monitoring przedrealizacyjny uzupełniony792 kB2023-11-02 12:282023-11-02 12:28
Pobierz plik (Załącznik nr 2 Wymogi dla zespołu wykonawcy (1).pdf)Załącznik nr 2 Wymogi dla zespołu wykonawcyZałącznik nr 2 Wymogi dla zespołu wykonawcy118 kB2023-10-25 11:392023-10-25 11:39
Pobierz plik (Załącznik nr 3 Formularz określenia wartości zamówienia (1).docx)Załącznik nr 3 Formularz określenia wartości zamówienia Załącznik nr 3 Formularz określenia wartości zamówienia 30 kB2023-10-25 11:392023-10-25 11:39