PGW Wody Polskie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. 

„Remont studni kesonowej zlokalizowanej na terenie pompowni Popłacin wraz z wymianą rurociągów tłocznych i instalacją klap zwrotnych

Wartość szacunkowa zamówienia:  równa bądź wyższa niż 130 000 PLN lecz nie przekracza równowartości kwoty 5 538 000euro.

Tryb postępowania:        podstawowy (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp)

Zamawiający:         Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

Oznaczenie sprawy: W.ROZ.2710.6.2024/ZZWŁ

Złożenie ofert odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” –dostępnej pod adresem : http://www.przetargi.wody.gov.pl/

Szczegółowe informacje związane z postępowaniem znajdą Państwo pod adresem wskazanym poniżej tj. na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r19057,Remont-studni-kesonowej-zlokalizowanej-na-terenie-pompowni-Poplacin-wraz-z-wymia.html?sid=6392d22506322b36e961cec18716dbe0 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (08dc53c4-e05d-beae-03b9-0c0001cf0727.pdf)OgłoszenieOgłoszenie167 kB2024-04-03 13:032024-04-03 13:03