Nazwa postępowania - Usunięcie stanu zagrożenia bezpieczeństwa lewego i prawego wału przeciwpowodziowego rz. Szewnianki w m. Ostrowiec Świętokrzyski

Nr Postępowania – W.ROZ.2810.13.2024/ZZR

Link - https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r19028,Usuniecie-stanu-zagrozenia-bezpieczenstwa-lewego-i-prawego-walu-przeciwpowodziow.html