PGW Wody Polskie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na realizację prac bagrowniczych w ujściowym odcinku rz. Bug 0+000-12+000”

Wartość szacunkowa zamówienia:  równa bądź wyższa niż 130 000 PLN lecz nie przekracza równowartości kwoty 143.000 euro.

Tryb postępowania:        podstawowy (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp)

Zamawiający:         Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

Oznaczenie sprawy: W.ROZ.2710.9.2024/ZZD

Złożenie ofert odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” –dostępnej pod adresem : http://www.przetargi.wody.gov.pl/

Szczegółowe informacje związane z postępowaniem znajdą Państwo pod adresem wskazanym poniżej tj. na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r19044,Opracowanie-dokumentacji-projektowej-wraz-z-uzyskaniem-niezbednych-decyzji-admin.html

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)OgłoszenieOgłoszenie168 kB2024-03-28 15:012024-03-28 15:01