PGW Wody Polskie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.

Przeprowadzenie robót udrożnieniowych w obrębie Zbiornika Włocławskiego w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Wartość szacunkowa zamówienia:  równa bądź wyższa niż 130 000 PLN lecz nie przekracza równowartości kwoty 5.538.000 euro.

Tryb postępowania:        podstawowy (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp)

Zamawiający:         Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

Oznaczenie sprawy: W.ROZ.2710.1.2024/ZZWŁ

Złożenie ofert odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” –dostępnej pod adresem : http://www.przetargi.wody.gov.pl/

Szczegółowe informacje związane z postępowaniem znajdą Państwo pod adresem wskazanym poniżej tj. na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r18665,Przeprowadzenie-robot-udroznieniowych-w-obrebie-Zbiornika-Wloclawskiego-w-celu-p.html

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (08dc27e1-a5c8-c915-831f-5500112f0d1b.pdf)OgłoszenieOgłoszenie170 kB2024-02-07 15:182024-02-07 15:18