PGW Wody Polskie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.

Przeprowadzenie robót udrożnieniowych w obrębie Zbiornika Włocławskiego w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Wartość szacunkowa zamówienia:  równa bądź wyższa niż 130 000 PLN lecz nie przekracza równowartości kwoty 5.382.000 euro.

Tryb postępowania:        podstawowy (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp)

Zamawiający:         Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

Oznaczenie sprawy: WA.ROZ.2710.85.2023/ZZWŁ

Złożenie ofert odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” –dostępnej pod adresem : http://www.przetargi.wody.gov.pl/

Szczegółowe informacje związane z postępowaniem znajdą Państwo pod adresem wskazanym poniżej tj. na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r18295,Przeprowadzenie-robot-udroznieniowych-w-obrebie-Zbiornika-Wloclawskiego-w-celu-p.html

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (08dbdeb9-5bb6-80a3-0c82-ea0011f20aad.pdf)OgłoszenieOgłoszenie158 kB2023-11-06 17:062023-11-06 17:06