Zakup znaków informacyjnych oraz ostrzegawczych: wodnych, drogowych, żeglugowych, tablic oraz barierek (WA.ROZ.2710.68.2023/RZGW) 

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r18262,Zakup-znakow-informacyjnych-oraz-ostrzegawczych-wodnych-drogowych-zeglugowych-ta.html