PGW Wody Polskie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.„Montaż i demontaż przegrody śryżowej w Popłacinie w sezonie 2023/2024”

Wartość szacunkowa zamówienia:  równa bądź wyższa niż 130 000 PLN lecz nie przekracza równowartości kwoty 5.382.000 euro.

Tryb postępowania:        podstawowy (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp)

Zamawiający:         Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

Oznaczenie sprawy: WA.ROZ.2710.79.2023/ZZWŁ

Złożenie ofert odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” –dostępnej pod adresem : http://www.przetargi.wody.gov.pl/

Szczegółowe informacje związane z postępowaniem znajdą Państwo pod adresem wskazanym poniżej tj. na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r17987,Montaz-i-demontaz-przegrody-sryzowej-w-Poplacinie-w-sezonie-20232024.html

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (08dbca5c-86ee-ed8a-b18c-77000eabd1b4.pdf)OgłoszenieOgłoszenie148 kB2023-10-11 17:162023-10-11 17:16