Oznaczenie sprawy: WA.ROZ.2710.75.2023/ZZW

Nazwa zadania:  „Wycinka drzew na terenie ZZ w Warszawie”  z podziałem na 4 części:

Część 1: „Wycinka drzew na terenie NW w Warszawie”

Część 2: „Wycinka drzew na terenie  NW w Mińsku Mazowieckim”

Część 3: „Wycinka drzew na terenie  NW w Piasecznie”

Część 4: „Wycinka drzew na terenie  NW w Górze Kalwarii”:

 

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: podstawowy bez negocjacji 

Termin składania ofert: do 18 października 2023 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 18 października 2023 r. o godz. 11:00

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/. 

Materiały przetargowe zamieszczono na Platformie Zakupowej, na której są opublikowane wszystkie niezbędne załączniki.

Link do postępowania: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r17957,Wycinka-drzew-na-terenie-ZZ-w-Warszawie-z-podzialem-na-4-czesci.html

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 151 kB2023-10-10 12:302023-10-10 12:30