„Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Wychódźc – Wilkówiec w km  568+820 - 573+280 wraz z ubezpieczeniem prawego brzegu rz. Wisły w km 569+570 gm. Czerwińsk”

link: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r14105,Pelnienie-nadzoru-inwestorskiego-w-ramach-zadania-inwestycyjnego-pn-Zabezpieczen.html