WA.ROZ.2810.70.2022/ZZŁ

Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji administracyjnych na potrzebę:

1   Budowy jazu w km 8+540 rz. Słudwia 

2   Budowy jazu w km 10+780 rz. Słudwia   

3   Odbudowy jazu w km 15+880 rz. Słudwia

Materiały przetargowe zamieszczono na Platformie Zakupowej, na której są opublikowane wszystkie niezbędne załączniki.

Link do postępowania: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r14007,Opracowanie-dokumentacji-projektowej-z-uzyskaniem-decyzji-administracyjnych-na-p.html