WA.ROZ.2810.2022/ZZŁ

Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych na potrzeby inwestycji pn. Odtworzenie urządzeń piętrzących wodę na rzece Igla

Materiały przetargowe zamieszczono na Platformie Zakupowej, na której są opublikowane wszystkie niezbędne załączniki.

Link do postępowania: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r14008,Wykonanie-dokumentacji-projektowej-wraz-z-uzyskaniem-decyzji-administracyjnych-n.html