Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Oznaczenie sprawy: WA.ROZ.2810.67.2022/ZZW

Nazwa zadania:  “Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 - 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki - Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. Garwoliński - etap III w km 23+040-26+900”

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: podstawowy bez negocjacji 

Termin składania ofert:  do 16 września 2022 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 16 września 2022 r. o godz. 11:00

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/. 

Materiały przetargowe zamieszczono na Platformie Zakupowej, na której są opublikowane wszystkie niezbędne załączniki.

Link do postępowania: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r13990,Przebudowa-walu-przeciwpowodziowego-kl-II-w-km-23040-35000-prawobrzeznej-doliny-.html

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu_2022_BZP 00323637_01.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu_2022_BZP 00323637_01.pdf 151 kB2022-08-29 11:542022-08-29 11:54