Oznaczenie sprawy: WA.ROZ.2810.64.2022/ZZW

Nazwa zadania:  “Przebudowa wału rzeki Wisły odcinek Buraków – Sady w km 0+000-3+500”

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: podstawowy bez negocjacji 

Termin składania ofert:  do 9 września 2022 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 9 września 2022 r. o godz. 11:00

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/. 

Materiały przetargowe zamieszczono na Platformie Zakupowej, na której są opublikowane wszystkie niezbędne załączniki.

Link do postępowania: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r13876,Przebudowa-walu-rzeki-Wisly-odcinek-Burakow-Sady-w-km-0000-3500.html

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu_WA.ROZ.2810.64.2022.ZZW.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu_WA.ROZ.2810.64.2022.ZZW.pdf 148 kB2022-08-19 09:512022-08-19 09:51