PGW Wody Polskie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Wychódźc – Wilkówiec w km 568+820 - 573+280 wraz z ubezpieczeniem prawego brzegu rz. Wisły w km 569-570 gm. Czerwińsk

Wartość szacunkowa zamówienia:   równa bądź wyższa niż 130 000 PLN lecz nie przekracza równowartości kwoty 5 382 000uro.

Tryb postępowania:        tryb podstawowy bez negocjacji

Zamawiający:         Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

Złożenie ofert odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” –dostępnej pod adresem : http://www.przetargi.wody.gov.pl/

Szczegółowe informacje związane z postępowaniem znajdą Państwo pod adresem wskazanym poniżej tj. na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r13735,Zabezpieczenie-przeciwpowodziowe-doliny-Wychodzc-Wilkowiec-w-km-568820-573280wra.html

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaOgłoszenie o zmianie ogłoszenia63 kB2022-08-18 16:162022-08-18 16:16
Pobierz plik (08da7709-e53d-c5a1-cba3-87000d0e79f7.pdf)OgłoszenieOgłoszenie182 kB2022-08-05 20:492022-08-05 20:49