„Sprzątanie obiektów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie”

Oznaczenie sprawy: WA.ROZ.2810.49.2022/ROA

Link do pełnej dokumentacji postępowania na Platformie Zakupowej Zamawiającego:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r13501,Sprzatanie-obiektow-Panstwowego-Gospodarstwa-Wodnego-Wody-Polskie-Regionalnego-Z.html