Godziny i warunki pracy śluz:

Śluza Włocławek

Śluza Żerań

Aktualne Komunikaty Nawigacyjne:

Komunikat Nawigacyjny nr 51/2019 z dnia 03.12.2019 r. - przedłużenie zamknięcia Śluzy Żerań do 6.12.2019 r.

Komunikat Nawigacyjny nr 50/2019 z dnia 28.11.2019 r. - roboty pogłębiarskie w rejonie bramy przeciwpowodziowej w Płocku

Komunikat Nawigacyjny nr 49/2019 z dnia 27.11.2019 r. - zamknięcie Śluzy Żerań w dniach 2-4.12.2019 r.

Komunikat Nawigacyjny nr 48/2019 z dnia 27.11.2019 r. - demontaż mostu tymczasowego w rejonie mostu Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Komunikat Nawigacyjny nr 47/2019 z dnia 13.11.2019 r. - demontaż oznakowania nawigacyjnego na Wiśle w km 551 - 680

Komunikat Nawigacyjny nr 46/2019 z dnia 04.11.2019 r. - demontaż oznakowania nawigacyjnego na Wiśle w km 432 - 551

Komunikat Nawigacyjny nr 45/2019 z dnia 25.10.2019 r. - demontaż oznakowania nawigacyjnego na Bugu, Narwi, Jeziorze Zegrzyńskim i Kanale Żerańskim

Komunikat Nawigacyjny nr 44/2019 z dnia 25.10.2019 r. - remont mostu na Narwi w Wierzbicy

Komunikat Nawigacyjny nr 37/2019 - roboty budowlane w km 16+900 Kanału Żerańskiego - zwężenie szlaku

Komunikat Nawigacyjny nr 35/2019 - zamknięcie Wisły ze względu na budowę mostu pontonowego; oznakowanie

Komunikat Nawigacyjny nr 32/2019 - niewystarczające głębokości tranzytowe na Narwi i Bugu

Komunikat Nawigacyjny nr 30/2019 - niewystarczające głębokości tranzytowe na Wiśle powyżej Zbiornika Wodnego Włocławek

Komunikat Nawigacyjny nr 28/2019 - budowa mostu Południowego w Warszawie

Komunikat Nawigacyjny nr 27/2019 - niewystarczające głębokości tranzytowe na Wiśle poniżej Stopnia Wodnego Włocławek

Komunikat Nawigacyjny nr 26/2019 - ograniczenie śluzowań na Śluzie Włocławek przy niskim stanie wody dolnej

Komunikat Nawigacyjny nr 24/2019 - prace na moście Legionów w Płocku

Komunikat Nawigacyjny nr 22/2019 - niewystarczające głębokości tranzytowe na Wiśle

Komunikat Nawigacyjny nr 7/2018 - próg podpiętrzający na Wiśle w Kozienicach

Archiwalne Komunikaty Nawigacyjne z lat 2015-2019 dostępne są na dotychczasowej stronie RZGW w Warszawie:

https://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-zeglowne/komunikaty-nawigacyjne