Około północy, z soboty na niedzielę (17-18 lipca 2021 r.), na skutek ulewnego opadu doszło do wezbrania wód rzeki Słupianki. Podtopieniu uległy zabudowania mieszkalne w m. Słupno przy ul. Pocztowej. Z jednego z zagrożonych domów ewakuowano 3 osoby. Pracownicy Wód Polskich prowadzili działania w terenie we współpracy z OSP Słupno, PSP oraz UG Słupno. 
Aktualnie woda w Słupiance opada, wciąż podtopione są przybrzeżne grunty rolne i nieużytki, zagrożenie dla zabudowań jednak już minęło. Ewakuowani mieszkańcy wrócili do domu. Pracownicy Wód Polskich, we współpracy z miejscowymi służbami zarządzania kryzysowego, monitorują sytuację i oceniają powstałe szkody.
Na chwilę obecną bezpośrednie zagrożenie dla mieszkańców Słupna minęło, woda powoli odpływa z zastoisk terenowych i wraca do koryta Słupianki. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana w terenie przez pracowników Wód Polskich.