18 marca br. w Ciechocinku nad Wisłą miało miejsce spotkanie dotyczące planowanej budowy Stopnia Wodnego Siarzewo, które zgromadziło licznych przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, lokalnych związków i stowarzyszeń, ośrodków naukowych, armatorów, a także mieszkańców, dla których ta inwestycja jest bardzo ważna. Budowa SW Siarzewo jest dla regionu bardzo ważną i oczekiwaną inwestycją, te głosy było słychać (i widać) na spotkaniu w Ciechocinku.

Ogłoszenie o zamówieniu na „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej oraz opracowań towarzyszących dla inwestycji pn.: Budowa Stopnia Wodnego na Wiśle poniżej Włocławka - SW Siarzewo wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji” zostało już zamieszczone w Europejskim Dzienniku Urzędowym. Postępowanie jest ogłoszone, jako dialog konkurencyjny w ramach postępowania w procedurze unijnej (DUUE). Dialog konkurencyjny jest trybem skomplikowanym i etapowym, może potrwać nawet kilka miesięcy od ogłoszenia. Postępowanie jest powyżej progów unijnych, zatem wykonawcy mogą się zgłosić właściwie z całego świata.

Spotkanie rozpoczął Marek Gróbarczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury: Oficjalne ogłoszenie, które wczoraj pojawiło się w Europejskim Dzienniku Urzędowym, jest końcem dyskusji na temat tego, czy Stopień Wodny Siarzewo ma być budowany. Stanowi faktyczne rozpoczęcie tej inwestycji. Nie jest dla nas tajemnicą i zaskoczeniem, że ten stopień wodny należy budować i chcemy dać jednoznaczny odpór środowiskom, które zaciekle protestują przeciwko tej inwestycji. Trzeba podkreślić, że ma ona charakter związany z bezpieczeństwem, w tym kontynuacją procesu zabezpieczenia dla Stopnia Wodnego Włocławek. Inwestycja ma również ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz przeciwdziałania suszy - z uwagi na proces stepowienia Polski, istniejący w tym regionie. Inwestycja wpisuje się w najwyższe standardy w zakresie ochrony środowisk.

Krzysztof Woś, Zastępca Prezesa Wód Polskich: Ten moment jest kamieniem milowym, jeśli chodzi o realizację tego zadania, bardzo ważnego dla dolnego odcinka Wisły, a w szczególności mającego znaczenie dla miejscowości leżących w okolicy planowanego stopnia, ze względu na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe i przeciwdziałanie suszy. Inwestycja będzie także lokomotywą rozwoju dla okolicy. Planujemy zakończyć projektowanie do 2023, tak by prace mogły rozpocząć się w 2024 roku. Będzie to stopień istotny z powodów bezpieczeństwa, bo SW Włocławek, który ma już 50 lat, potrzebuje stopnia podpierającego. Siarzewo pomoże w walce z powodzią. 

Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Dyrektor RZGW w Warszawie podsumowała, jak będzie wyglądała procedura wyboru wykonawcy w postępowaniu: Oferenci mogą się do tego dialogu zgłaszać do 13 kwietnia. Potem wybierzemy od 3 do 5 podmiotów, które się zgłoszą do rozpoczęcia dialogu, będziemy go prowadzić bardzo intensywnie, bo takie mamy zadanie i mamy nadzieję jesienią, na pewno do końca roku, wybrać oferenta, który nam zaprojektuje stopień wodny. Będziemy wybierać nie tylko, może nie przede wszystkim ceną, ale również jakością i terminem wykonania. Zależy nam na tym, żeby ten stopień był zaprojektowany zgodnie z koncepcją, zgodnie ze środowiskiem, szybko, sprawnie i dobrze. Ten proces zakończy się prawdopodobnie w 2023 roku i wtedy przejdziemy do etapu budowy, którą bardzo liczymy, że zakończymy w 2029. Bardzo często te przygotowania przed budowlane są dużo dłuższe, niż sam proces budowlany.

Dla wszystkich przedstawicieli samorządów, którzy byli obecni na spotkaniu, informacja o ogłoszeniu postępowania była istotna, to dla nich konkretny krok w kierunku realizacji planowanej od lat inwestycji. Leszek Dzierżewicz, Burmistrz Ciechocinka: Realizacja tej inwestycji to dla nas, mieszkańców Niziny Ciechocińskiej, absolutny priorytet. Na pewno wśród państwa jest wiele osób, które pamiętają rok 2010. W tym miejscu, gdzie teraz stoimy była woda, a poziom wody i tworząca się zastoina stwarzały zagrożenie dla wału przeciwpowodziowego. Wszyscy drżeli, a niektórzy mieszkańcy zaczęli wywozić swoje sprzęty. Gdyby nie wzmocnienie wału, to pewnie wiele osób żyłoby w przeświadczeniu ciągłego zagrożenia. Życzę determinacji w realizacji inwestycji, tak by w 2023 była gotowa dokumentacja, a w 2028 żebyśmy cieszyli się z dokończonej inwestycji.

Dla lokalnej społeczności to także wyczekiwany moment w procesie realizacji inwestycji, która będzie pełniła wiele funkcji. Potwierdził to Ryszard Borowski, Przewodniczący Związku Gmin Ziemi Kujawskiej: Związek Gmin bardzo zaangażował się w poparcie tej inwestycji, dlatego że my wiemy, że ta inwestycja jest naszym mieszkańcom bardzo potrzebna. Nie tylko dla rozwoju tego regionu, dla rozwiązania wielu problemów naszego regionu, naszych mieszkańców m.in. zapobieżenie stepowieniu Kujaw, zabezpieczenie przed powodziami, zabezpieczenie SW we Włocławku, użeglowienie Wisły, zielona energia elektryczna, rozwój turystyczny w oparciu o bazę uzdrowiskową miasta Ciechocinka i wiele jeszcze innych aspektów. Tutaj praktycznie nie ma przeciwników budowy tego stopnia wodnego. I Wojewoda, i Marszałek, i Premier, i naukowcy, i wielu innych, samorządowcy, różne opcje polityczne - wszyscy się dogadaliśmy, bo po prostu wiemy, że ta inwestycja jest dla naszych mieszkańców dla naszego społeczeństwa. My wspieramy i będziemy wspierać budowę stopnia wodnego, aż do wyprodukowania pierwszej kilowatogodziny energii z turbiny na tym stopniu wodnym. Będziemy też wspierać budowę dalszych stopni wodnych, bo tutaj o to chodzi, żeby Wisła był żeglowna. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do podjęcia tak ważnej dla naszego regionu i Polski decyzji.

Na spotkaniu nie zabrakło także głosów przedstawicieli ze świata nauki. Profesor Zygmunt Babiński, UKW w Bydgoszczy odniósł się do aspektów środowiskowych: Ta inwestycja jest absolutnie konieczna z punktu widzenia ochrony środowiska. Jeżeli my nie przystąpimy do tej inwestycji, zdegradujemy środowisko przyrodnicze dna Doliny Wisły. Jeżeli powstanie ta inwestycja, przyroda zyska i to w dwójnasób, bo w tej chwili traci.

Głównym celem nowoprojektowanego Stopnia Wodnego Siarzewo jest ochrona przeciwpowodziowa terenów położonych poniżej Włocławka, a w szczególności osłona przed zimowymi powodziami zatorowymi, w tym zapewnienie właściwych warunków pracy lodołamaczy. SW Siarzewo zwiększy bezpieczeństwo istniejącego stopnia wodnego we Włocławku. Nowy stopień poprzez spiętrzenie wód zatrzyma dalszą erozję wgłębną Wisły. SW Siarzewo pozwoli również przeciwdziałać obecnym, negatywnym zmianom klimatu, w szczególności poprzez zmniejszenie oddziaływania skutków suszy. Zbiornik będzie utworzony tylko w ramach naturalnego koryta, z obwałowaniami chroniącymi życie i mienie mieszkańców gmin położonych nad Wisłą. Celem inwestora jest zbudowanie progu piętrzącego, a nie zabetonowanie Wisły. Cała koncepcja architektoniczna jest powiązana z istniejącą infrastrukturą, a  zaplanowane miejsce uwzględnia bardzo wiele elementów wpisywania się w krajobraz. Projekt jest realizowany z bardzo dużą wrażliwością na kwestie ekologiczne i pod nadzorem wielu przyrodników z różnych wyższych uczelni, ośrodków naukowych, firm i stowarzyszeń. W trosce o środowisko zaplanowano liczne działania minimalizujące i kompensujące. Dodatkowo budowa stopnia pozwoli na zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu i przyczyni się do  rozwoju gospodarczego. Powstaną nowe miejsca pracy. Stopień zapewni zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez produkcję „zielonej” energii, co przełoży się na zwiększenie udziału OZE w bilansie energetycznym państwa, przy jednoczesnej redukcji emisji CO2 do atmosfery. Dodatkowo umożliwi utworzenie drogi wodnej dla żeglugi śródlądowej o parametrach minimum IV klasy. Wszystkie powyższe cele realizują dodatkowy ważny cel, jakim jest rozwój żeglugi śródlądowej, jako zrównoważonego transportu, zgodnego z międzynarodową Konwencją AGN, którą Polska ratyfikowała w 2018 roku.