Na lewym brzegu Kanału Żerańskiego w Warszawie pojawią się nowe nasadzenia. To efekt podpisanego dzisiaj porozumienia pomiędzy Wodami Polskimi a GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie. Nasadzenia będą stanowiły element zagospodarowania terenów po wybudowaniu gazociągu przyłączeniowego do EC-Żerań w granicach m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Białołęka oraz na terenie bezpośrednio sąsiadującym do tej inwestycji w granicach Gminy Nieporęt.

Wiosną 2021 roku wzdłuż Kanału Żerańskiego GAZ-SYSTEM posadzi około 25 tysięcy sadzonek drzew leśnych i krzewów, w początkowym 3-letnim okresie będzie także odpowiedzialny za pielęgnację nowej zieleni.